Xe cẩu

Giá: liên hệ

Giới thiệu Kanglim

Sức nâng: 3 – 15 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

Giá: liên hệ

Cẩu Unic UR V550

Sức nâng: 5 Tấn

Xuất xứ: Nhật Bản

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

HD320 GẮN CẨU ATOM

Sức nâng: 14 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

2.030.000.000 ₫

HD360 GẮN CẨU 10 TẤN SOOSAN

Sức nâng: 10 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

Cẩu 10 Tấn Soosan

Sức nâng: 10 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Năm sản xuất: 2016

HOTLINE: 096.7779.886

Giá: liên hệ

Cẩu Unic UR V340

Sức nâng: 3 Tấn

Xuất xứ: Nhật Bản

HOTLINE: 096.7779.886

Giá: liên hệ

Cẩu Unic UR V540

Sức nâng: 4 Tấn

Xuất xứ: Nhật Bản

HOTLINE: 096.7779.886

1.350.000.000 ₫

HD210 Cẩu Unic V555

Sức nâng: 5 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

Cẩu 10 Tấn KangLim

Sức nâng: 10 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Năm sản xuất: 2016

HOTLINE: 096.7779.886

650.000.000 ₫

 HD120s CẨU V344

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

CHỞ MÁY CHUYÊN DÙNG GẮN CẨU

Sức nâng: 10 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.350.000.000 ₫

XE NÂNG ĐẦU HD210

Tải trọng: 12.6 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU TM-ZT504

Sức nâng: 5.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.000.000.000 ₫

KC6C1 CẨU URV554

Sức nâng: 5 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU V554

Sức nâng: 5 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU V805

Sức nâng: 8 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU KS2605

Sức Nâng: 10.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU URV553

Sức nâng: 5.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU HLC10015S

Sức nâng: 10.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU KS2056

Sức nâng: 7.100 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD360 CẨU HLC10015LS

Sức nâng: 10 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD360 CẨU URV554

Sức nâng: 5 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

605.000.000 ₫

HD99 Cẩu V340

Sức nâng: 3 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.350.000.000 ₫

HD210 Cẩu Unic V540

Sức nâng: 4 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU HCL-3014M

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU V344

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU URV554

Sức nâng: 5 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU SS1406

Sức nâng: 6 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU SPS16000

Sức nâng: 7 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU SCS524

Sức nâng: 6 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD210 GẮN CẨU 4 TẤN

Sức nâng: 4 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE: 0969.830.636

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU URV553

Sức nâng: 5.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU URV553

Sức nâng: 10.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

700.000.000 ₫

Xe Cẩu Mighty 110S

Tải trọng: 5.3 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

1.350.000.000 ₫

HD210 Cẩu V340

Sức nâng: 3 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.350.000.000 ₫

HD210 Cẩu Kanglim KS1056

Sức nâng: 5 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.320.000.000 ₫

HD210 Cẩu V550

Sức nâng: 5 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

Cẩu 7 Tấn SooSan

Sức nâng: 7 Tấn

Tải trọng: 13,6 mét

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

HD320 CẨU ATOM 12 TẤN

Sức nâng: 12 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU SCS1015LS

Sức nâng: 10.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

2.030.000.000 ₫

HD360 GẮN CẨU 7 TẤN DONGYANG

Sức nâng: 7 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

 HD360 CẨU KS2605

Sức nâng: 10 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

615.000.000 ₫

 HD99 CẨU V344

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

615.000.000 ₫

 HD99 CẨU 

TM-ZE303MH

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

615.000.000 ₫

 HD99 CẨU ZE304

Sức nâng: 3 tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

615.000.000 ₫

 HD99 CẨU V345

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

615.000.000 ₫

 HD99 CẨU V344

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

Hiển thị tất cả 47 kết quả
Ẩn[X]

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Phòng
 Kinh Doanh

0967.761.417

093.405.8405