Xe tải

1.860.000.000 ₫

Cẩu 10 Tấn Soosan

Sức nâng: 10 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Năm sản xuất: 2016

HOTLINE: 096.7779.886

700.000.000 ₫

Hyundai Mighty EX6

Tải trọng: 5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 093.405.8405

400.000.000 ₫

H150 Thùng Cánh Dơi

Tải trọng: 1.5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 093.405.8405

670.000.000 ₫

Hyundai 110SL

Tải trọng: 7 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 093.405.8405

650.000.000 ₫

HD120S THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 8.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

300.000.000 ₫

HYUNDAI PORTER 1 TẤN

Tải trọng: 1 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

560.000.000 ₫

H150 ĐÔNG LẠNH

Tải trọng: 1,5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

420.000.000 ₫

H150 HYUNDAI PORTER

Tải trọng: 1,5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

666.000.000 ₫

Hyundai Mighty 110S – 75S

Tải trọng: 7 tấn – 4 Tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

435.000.000 ₫

H150 THÙNG LỬNG

Tải trọng: 1,5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

615.000.000 ₫

 HD99 BẢO ÔN

Tải Trọng: 6.3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.100.000.000 ₫

 DAEWOO PRIMA CHỞ GÀ

Tải trọng: 12.150 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 CHỞ GIA CẦM

Tải trọng: 12.100 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 CHỞ GIA SÚC

Tải trọng: 12.600 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

600.000.000 ₫

Tải trọng: 5 Tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE: 096.7779.886

1.320.000.000 ₫

 HD210 BẢO ÔN

Tải trọng: 12.7 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

699.000.000 ₫

Hyundai Mighty 110S

Tải trọng: 7 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

1.320.000.000 ₫

 HD210 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 13.500 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 THÙNG LỬNG

Tải trọng: 14.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 17.700 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD360 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 20.9 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 NÂNG ĐẦU

Tải trọng: 12.650 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD120 THÙNG KÍN BỬNG NÂNG

Tải trọng: 13.120 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

615.000.000 ₫

 HD99 THÙNG LỬNG

Tải Trọng: 6.6 tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

615.000.000 ₫

 HD99 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 6.5 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.000.000.000 ₫

DAEWOO PRIMA BẢO ÔN

Tải trọng: 13.1 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 BẢO ÔN

Tải trọng: 16.2 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

2.030.000.000 ₫

HYUNDAI 5 CHÂN HD360

Tải trọng: 34.000

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 CHỞ KÍNH

Tải trọng: 13.8 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.000.000.000 ₫

DAEWOO PRIMA KC6C1

Tải trọng: 14 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0934.305.355

1.100.000.000 ₫

 DAEWOO PRIMA THÙNG LỬNG

Tải trọng: 14.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

760.000.000 ₫

Hyundai Mighty EX8

Tải trọng: 8 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 093.405.8405

615.000.000 ₫

 HD99 GẮN BỬNG

Tải Trọng: 6.2 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

610.000.000 ₫

 HD99 GẮN BỬNG

Tải Trọng: 6.3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

597.000.000 ₫

XE TẢI HD650

Tải trọng: 6.5 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

2.030.000.000 ₫

HYUNDAI 5 CHÂN HD360

Tải trọng: 34.000

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

2.310.000.000 ₫

Hyundai HD320 4 Chân

Tải trọng: 18 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 093.405.8405

699.000.000 ₫

Hyundai Mighty 110S

Tải trọng: 7 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

689.000.000 ₫

HYUNDAI MIGHTY 2017

Tải trọng: 8.000

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

666.000.000 ₫

Hyundai Mighty 75S

Tải trọng: 4 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

740.000.000 ₫

Bảo Ôn 110SL

Tải trọng: 6.4 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 093.405.8405

450.000.000 ₫

H150 THÙNG KÍN

Tải trọng: 1,5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

440.000.000 ₫

H150 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 1,5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

1.860.000.000 ₫

 HD320 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 16.900 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 THÙNG KÍN

Tải trọng: 17.200 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

2.030.000.000 ₫

Hyundai HD360

Tải trọng: 20.5 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.320.000.000 ₫

Hyundai HD210

Tải trọng: 13.6 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.860.000.000 ₫

HD 320 Máy Cơ

Tải trọng: 19.5 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

605.000.000 ₫

Hyundai HD99

Tải trọng: 6.5 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.860.000.000 ₫

HD320 Máy điện

Tải trọng: 17.650 tấn

Năm SX: 2016

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

575.000.000 ₫

Hyundai HD78

Tải trọng: đang cập nhật

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

Giá: liên hệ

Hyundai HD310

Thể tích: 21 M3

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.980.000.000 ₫

Hyundai HD260

Tải trọng: 12.5 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.900.000.000 ₫

Hyundai HD250

Tải trọng: 12.5 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.500.000.000 ₫

Hyundai HD170

Tải trọng: 8 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.130.000.000 ₫

Hyundai HD120

Tải trọng: 5 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

Hiển thị tất cả 56 kết quả
Ẩn[X]

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Phòng
 Kinh Doanh

0967.761.417

093.405.8405