Xe bồn

1.860.000.000 ₫

 HD360 BỒN LPG

Thể tích: 28,5 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CHỞ NHỰA ĐƯỜNG

Thể tích: 15.7 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CHỞ NHỰA ĐƯỜNG

Thể tích: 15.7 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

606.000.000 ₫

 HD99 BỒN PHUN NƯỚC

Thể tích: 5,6 Khối

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 BỒN NƯỚC

Thể tích: 8 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 BỒN SỮA

Thể tích: 12.5 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

597.000.000 ₫

 HD650 BỒN XĂNG DẦU

Thể tích: 8 Khối

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CHỞ XI MĂNG

Tải trọng: 14.1 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 BỒN HEXANE

Thể tích: 22 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

XE BỒN HD210

Thể tích thùng: 12.5

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0941.641.859- 0969.830.636

1.860.000.000 ₫

 HD320 PHUN NƯỚC

Thể tích: 16 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

615.000.000 ₫

 HD99 PHUN NƯỚC

Thể tích: 6 Khối

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.100.000.000 ₫

PRIMA KC6C1 BỒN

Thể tích: 16 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

 HD210 BỒN XĂNG

Thể tích: 16  Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 BỒN XĂNG

Thể tích: 22 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.350.000.000 ₫

HD210 XITEC 17 KHỐI

Thể tích: 17 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

700.000.000 ₫

Xitec Mighty 110S

Thể tích: 8 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

1.860.000.000 ₫

HD320 XITEC 22 KHỐI

Thể tích: 22 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.860.000.000 ₫

 HD360 CHỞ THỨC ĂN GIA SÚC

Tải trọng: 17.34 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 CHỞ DẦU ĂN

Thể tích: 15  Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

HD320 bồn nhôm

Thể tích: 24 khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

2.600.000.000 ₫

HD360 bồn nhôm

Thể tích: 28 khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.700.000.000 ₫

TRỘN BÊ TÔNG DAEWOO

Tải trọng: 12210 KG

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

2.050.000.000 ₫

XE TRỘN BÊ TÔNG HD270

Thể tích thùng: 7m3

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0941.641.859

2.030.000.000 ₫

HD360 XITEC 26 KHỐI

Thể tích: 26 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.860.000.000 ₫

 HD360 CHỞ AXIT

Thể tích: 13.5 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 XITEC

Thể tích: 19  Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

Giá: liên hệ

Xitec HD210

Thể tích: 16 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

Giá: liên hệ

Xitec HD320

Thể tích: 21 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

Giá: liên hệ

Xtec HD260

Thể tích: 16 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

615.000.000 ₫

Xe bồn HD99

Thể tích: 7 m3

Tình trạng: mới 100%

Lắp Ráp: Đô Thành

HOTLINE: 0934.305.355

Giá: liên hệ

Xitec HD72

Thể tích: đang cập nhật

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

Giá: liên hệ

Hyundai HD170 Bồn

Thể tích: 10 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

Giá: liên hệ

Hyundai HD310

Thể tích: 21 M3

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

Hiển thị tất cả 34 kết quả
Ẩn[X]

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Phòng
 Kinh Doanh

0967.761.417

093.405.8405