Sản phẩm

[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

Giá: liên hệ

Giới thiệu Kanglim

Sức nâng: 3 – 15 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

Giá: liên hệ

Cẩu Unic UR V550

Sức nâng: 5 Tấn

Xuất xứ: Nhật Bản

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

HD320 GẮN CẨU ATOM

Sức nâng: 14 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

2.030.000.000 ₫

HD360 GẮN CẨU 10 TẤN SOOSAN

Sức nâng: 10 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

Cẩu 10 Tấn Soosan

Sức nâng: 10 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Năm sản xuất: 2016

HOTLINE: 096.7779.886

1.950.000.000 ₫

HD260 Ép Rác 20 Khối

Tải trọng: 12 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 093.405.8405

700.000.000 ₫

Hyundai Mighty EX6

Tải trọng: 5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 093.405.8405

400.000.000 ₫

H150 Thùng Cánh Dơi

Tải trọng: 1.5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 093.405.8405

670.000.000 ₫

Hyundai 110SL

Tải trọng: 7 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 093.405.8405

650.000.000 ₫

HD120S THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 8.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

300.000.000 ₫

HYUNDAI PORTER 1 TẤN

Tải trọng: 1 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

560.000.000 ₫

H150 ĐÔNG LẠNH

Tải trọng: 1,5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

420.000.000 ₫

H150 HYUNDAI PORTER

Tải trọng: 1,5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

666.000.000 ₫

Hyundai Mighty 110S – 75S

Tải trọng: 7 tấn – 4 Tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

435.000.000 ₫

H150 THÙNG LỬNG

Tải trọng: 1,5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

615.000.000 ₫

 HD99 BẢO ÔN

Tải Trọng: 6.3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.080.000.000 ₫

HYUNDAI SOLATI H350

Số Chỗ: 16

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

Giá: liên hệ

Cẩu Unic UR V340

Sức nâng: 3 Tấn

Xuất xứ: Nhật Bản

HOTLINE: 096.7779.886

Giá: liên hệ

Cẩu Unic UR V540

Sức nâng: 4 Tấn

Xuất xứ: Nhật Bản

HOTLINE: 096.7779.886

800.000.000 ₫

 XE BEN HD99

Tải Trọng: 5 Khối

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.680.000.000 ₫

BEN DAEWOO K4DEF

Tải trọng: 15 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.600.000.000 ₫

Xe ben Daewoo

Tải trọng: 12.700

Thể tích thùng: 10m3

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.680.000.000 ₫

Xe ben Daewoo

Tải trọng: 12.700

Thể tích thùng: 10m3

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0941.641.859

1.680.000.000 ₫

Xe ben Daewoo

Tải trọng: 12.700

Thể tích thùng: 10m3

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0941.641.859

1.680.000.000 ₫

Xe ben Daewoo

Tải trọng: 12.700

Thể tích thùng: 10m3

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

700.000.000 ₫

Xe ben Mighty 110S

Tải trọng: 6.5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

1.800.000.000 ₫

Xe Ben HD270 Máy Cơ

Tải trọng: 15 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Năm sản xuất: 2016

HOTLINE: 0934.305.355

760.000.000 ₫

Tải trọng: 6 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.800.000.000 ₫

Xe Ben HD270 Máy Cơ

Tải trọng: 15 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Năm sản xuất: 2016

HOTLINE: 0934.305.355

1.850.000.000 ₫

Xe Ben HD270 Ga Điện

Tải trọng: 15 Tấn

Năm SX: 2016

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.860.000.000 ₫

 HD360 BỒN LPG

Thể tích: 28,5 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CHỞ NHỰA ĐƯỜNG

Thể tích: 15.7 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CHỞ NHỰA ĐƯỜNG

Thể tích: 15.7 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

606.000.000 ₫

 HD99 BỒN PHUN NƯỚC

Thể tích: 5,6 Khối

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 BỒN NƯỚC

Thể tích: 8 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 BỒN SỮA

Thể tích: 12.5 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

597.000.000 ₫

 HD650 BỒN XĂNG DẦU

Thể tích: 8 Khối

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CHỞ XI MĂNG

Tải trọng: 14.1 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 BỒN HEXANE

Thể tích: 22 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

XE BỒN HD210

Thể tích thùng: 12.5

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0941.641.859- 0969.830.636

1.860.000.000 ₫

 HD320 PHUN NƯỚC

Thể tích: 16 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

615.000.000 ₫

 HD99 PHUN NƯỚC

Thể tích: 6 Khối

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.100.000.000 ₫

PRIMA KC6C1 BỒN

Thể tích: 16 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

 HD210 BỒN XĂNG

Thể tích: 16  Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 BỒN XĂNG

Thể tích: 22 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.350.000.000 ₫

HD210 XITEC 17 KHỐI

Thể tích: 17 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

700.000.000 ₫

Xitec Mighty 110S

Thể tích: 8 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

1.860.000.000 ₫

HD320 XITEC 22 KHỐI

Thể tích: 22 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.350.000.000 ₫

HD210 Cẩu Unic V555

Sức nâng: 5 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

Cẩu 10 Tấn KangLim

Sức nâng: 10 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Năm sản xuất: 2016

HOTLINE: 096.7779.886

1.100.000.000 ₫

 DAEWOO PRIMA CHỞ GÀ

Tải trọng: 12.150 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 CHỞ GIA CẦM

Tải trọng: 12.100 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 CHỞ GIA SÚC

Tải trọng: 12.600 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

600.000.000 ₫

Tải trọng: 5 Tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

 HD360 CHỞ THỨC ĂN GIA SÚC

Tải trọng: 17.34 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.100.000.000 ₫

DAEWOO KC6C1 CHỞ THỨC ĂN GIA SÚC

Tải trọng: 11.970 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 CHỞ DẦU ĂN

Thể tích: 15  Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

HD320 bồn nhôm

Thể tích: 24 khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

2.600.000.000 ₫

HD360 bồn nhôm

Thể tích: 28 khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

650.000.000 ₫

 HD120s CẨU V344

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

CHỞ MÁY CHUYÊN DÙNG GẮN CẨU

Sức nâng: 10 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.350.000.000 ₫

XE NÂNG ĐẦU HD210

Tải trọng: 12.6 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.320.000.000 ₫

 HD210 BẢO ÔN

Tải trọng: 12.7 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

350.000.000 ₫

Quét Rác Hút Bụi KL2100

Xuất xứ: Trung Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.350.000.000 ₫

Quét Rác Hút Bụi 5 Khối

Xuất xứ: Nhật Bản

HOTLINE: 0934.305.355

699.000.000 ₫

Hyundai Mighty 110S

Tải trọng: 7 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

1.320.000.000 ₫

 HD210 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 13.500 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 THÙNG LỬNG

Tải trọng: 14.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU TM-ZT504

Sức nâng: 5.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 17.700 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD360 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 20.9 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.000.000.000 ₫

KC6C1 CẨU URV554

Sức nâng: 5 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 NÂNG ĐẦU

Tải trọng: 12.650 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU V554

Sức nâng: 5 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD120 THÙNG KÍN BỬNG NÂNG

Tải trọng: 13.120 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU V805

Sức nâng: 8 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU KS2605

Sức Nâng: 10.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU URV553

Sức nâng: 5.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU HLC10015S

Sức nâng: 10.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU KS2056

Sức nâng: 7.100 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD360 CẨU HLC10015LS

Sức nâng: 10 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD360 CẨU URV554

Sức nâng: 5 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

615.000.000 ₫

 HD99 THÙNG LỬNG

Tải Trọng: 6.6 tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

615.000.000 ₫

 HD99 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 6.5 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.000.000.000 ₫

DAEWOO PRIMA BẢO ÔN

Tải trọng: 13.1 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 BẢO ÔN

Tải trọng: 16.2 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.680.000.000 ₫

BEN DAEWOO K4DEF

Tải trọng: 15 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

605.000.000 ₫

HD99 Cẩu V340

Sức nâng: 3 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

2.030.000.000 ₫

HYUNDAI 5 CHÂN HD360

Tải trọng: 34.000

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 CHỞ KÍNH

Tải trọng: 13.8 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.000.000.000 ₫

DAEWOO PRIMA KC6C1

Tải trọng: 14 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0934.305.355

1.100.000.000 ₫

 DAEWOO PRIMA THÙNG LỬNG

Tải trọng: 14.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

760.000.000 ₫

Hyundai Mighty EX8

Tải trọng: 8 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 093.405.8405

615.000.000 ₫

 HD99 GẮN BỬNG

Tải Trọng: 6.2 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

610.000.000 ₫

 HD99 GẮN BỬNG

Tải Trọng: 6.3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.350.000.000 ₫

HD210 Cẩu Unic V540

Sức nâng: 4 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU HCL-3014M

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU V344

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU URV554

Sức nâng: 5 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU SS1406

Sức nâng: 6 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU SPS16000

Sức nâng: 7 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD210 CẨU SCS524

Sức nâng: 6 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

1.320.000.000 ₫

 HD210 GẮN CẨU 4 TẤN

Sức nâng: 4 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE: 0969.830.636

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU URV553

Sức nâng: 5.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU URV553

Sức nâng: 10.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

597.000.000 ₫

XE TẢI HD650

Tải trọng: 6.5 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

700.000.000 ₫

Xe Cẩu Mighty 110S

Tải trọng: 5.3 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

1.350.000.000 ₫

HD210 Cẩu V340

Sức nâng: 3 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.350.000.000 ₫

HD210 Cẩu Kanglim KS1056

Sức nâng: 5 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.320.000.000 ₫

HD210 Cẩu V550

Sức nâng: 5 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

Cẩu 7 Tấn SooSan

Sức nâng: 7 Tấn

Tải trọng: 13,6 mét

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE: 096.7779.886

2.030.000.000 ₫

HYUNDAI 5 CHÂN HD360

Tải trọng: 34.000

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

2.310.000.000 ₫

Hyundai HD320 4 Chân

Tải trọng: 18 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 093.405.8405

1.860.000.000 ₫

HD320 CẨU ATOM 12 TẤN

Sức nâng: 12 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

 HD320 CẨU SCS1015LS

Sức nâng: 10.000 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

2.030.000.000 ₫

HD360 GẮN CẨU 7 TẤN DONGYANG

Sức nâng: 7 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.860.000.000 ₫

 HD360 CẨU KS2605

Sức nâng: 10 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

615.000.000 ₫

 HD99 CẨU V344

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

615.000.000 ₫

 HD99 CẨU 

TM-ZE303MH

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

615.000.000 ₫

 HD99 CẨU ZE304

Sức nâng: 3 tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

615.000.000 ₫

 HD99 CẨU V345

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

615.000.000 ₫

 HD99 CẨU V344

Sức nâng: 3 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0969.830.636

699.000.000 ₫

Hyundai Mighty 110S

Tải trọng: 7 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

689.000.000 ₫

HYUNDAI MIGHTY 2017

Tải trọng: 8.000

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

666.000.000 ₫

Hyundai Mighty 75S

Tải trọng: 4 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

740.000.000 ₫

Bảo Ôn 110SL

Tải trọng: 6.4 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 093.405.8405

450.000.000 ₫

H150 THÙNG KÍN

Tải trọng: 1,5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

440.000.000 ₫

H150 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 1,5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

1.860.000.000 ₫

 HD320 THÙNG MUI BẠT

Tải trọng: 16.900 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.860.000.000 ₫

 HD320 THÙNG KÍN

Tải trọng: 17.200 Kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.100.000.000 ₫

 DAEWOO PRIMA ĐÔNG LẠNH

Tải trọng: 12.7 Tấn

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

700.000.000 ₫

Đông Lạnh 110S

Tải trọng: 6.5 tấn

Xuất xứ: Liên Doanh

HOTLINE: 0934.305.355

1.320.000.000 ₫

 HD210 ĐÔNG LẠNH

Tải trọng: 11.850 kg

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.700.000.000 ₫

TRỘN BÊ TÔNG DAEWOO

Tải trọng: 12210 KG

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

2.050.000.000 ₫

XE TRỘN BÊ TÔNG HD270

Thể tích thùng: 7m3

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0941.641.859

2.030.000.000 ₫

HD360 XITEC 26 KHỐI

Thể tích: 26 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.860.000.000 ₫

 HD360 CHỞ AXIT

Thể tích: 13.5 Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.320.000.000 ₫

 HD210 XITEC

Thể tích: 19  Khối

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.590.000.000 ₫

XE ĐẦU KÉO HD1000

Sức kéo: 110 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0969.830.636

Giá: liên hệ

ĐẦU KÉO HYUNDAI

Sức kéo: 60 Tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 096.7779.886

1.340.000.000 ₫

XE ĐẦU KÉO HD700

Sức kéo: 39 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0969.830.636

605.000.000 ₫

 HD99 ĐÔNG LẠNH

Tải Trọng: 5.9 tấn

Tình trạng: mới 100%

HOTLINE:0941.641.859

1.340.000.000 ₫

Hyundai HD700

Sức Kéo: 39.090 Kg

Năm SX: 2016

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.590.000.000 ₫

Xe đầu kéo HD1000

Kéo Theo: 38.615 Kg

Năm SX: 2016

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.320.000.000 ₫

Xe đầu kéo Daewoo

Sức Kéo: 38.700 Kg

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.680.000.000 ₫

Xe ben Daewoo

Tải trọng: 12.700

Thể tích thùng: 10m3

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.890.000.000 ₫

Xcient 1 cầu

Tải trọng: đang cập nhật

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

2.010.000.000 ₫

Xcient 2 cầu

Tải trọng: đang cập nhật

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

Giá: liên hệ

Xitec HD210

Thể tích: 16 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

Giá: liên hệ

Xitec HD320

Thể tích: 21 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

Giá: liên hệ

Xtec HD260

Thể tích: 16 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

615.000.000 ₫

Xe bồn HD99

Thể tích: 7 m3

Tình trạng: mới 100%

Lắp Ráp: Đô Thành

HOTLINE: 0934.305.355

Giá: liên hệ

Xitec HD72

Thể tích: đang cập nhật

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

Giá: liên hệ

Hyundai HD170 Bồn

Thể tích: 10 khối

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

2.030.000.000 ₫

Hyundai HD360

Tải trọng: 20.5 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.320.000.000 ₫

Hyundai HD210

Tải trọng: 13.6 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.860.000.000 ₫

HD 320 Máy Cơ

Tải trọng: 19.5 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

605.000.000 ₫

Hyundai HD99

Tải trọng: 6.5 tấn

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

1.860.000.000 ₫

HD320 Máy điện

Tải trọng: 17.650 tấn

Năm SX: 2016

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

575.000.000 ₫

Hyundai HD78

Tải trọng: đang cập nhật

Tình trạng: mới 100%

Xuất xứ: Hàn Quốc

HOTLINE: 0934.305.355

Showing 1 – 160 of 178 results
Ẩn[X]

Hỗ trợ trực tuyến 24/7

Phòng
 Kinh Doanh

0967.761.417

093.405.8405